Presidente: D. Carlos Matalobos Mendez

Secretario: D. Mario Marque Paseiro


Vocais:    D. Francisco Aller Coucheiro
          D. Ivan Vazquez Iglesias
   D. Alejandro JaneiroDirección da Secretaría do Comité Organizador:
Escudería Estradense
Lg. De Trasmonte nº37 A Estrada 36680 Pontevedra


MOBIL 689882124  Fax 986581610